KDV Hesaplama

KDV hesaplama için gerekli verileri hesaplama aracına girerek "Hesapla" butonuna basınız.

KDV Hesaplama Aracı

Örn: 1000

KDV Nedir?

Katma değer vergisi KDV olarak kısaltılır. Katma değer vergisi Türkiye sınırları içerisinde teslim edilen mal ve hizmetleri sırasında alıcının satıcıya ödediği tüketim vergi si olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle mal veya hizmetin üretiminden başlayıp tüketim aşamasına gelene kadar meydana gelen değer artışı olarak da tanımlanabilir. Vergi'nin oranı her üründe ve hizmette farklı oranlarda olmak üzere devlet tarafından belirlenir.

Alıcının Ödediği KDV: Hesaplanan KDV

Yapılan alışverişin ardından satıcı alıcıya fiş yada fatura verir. Belgeler üzerinde yer alan KDV tutarını kişilerden tahsil ederler. Tahsil edilen bu vergilerin ay sonundaki toplamına hesaplanan KDV adı verilir.

kdv-hesaplama

Satıcın Ödediği KDV: İndirilecek KDV

İşletme tarafından, alıcıların hizmetine sunulmak üzere satın alınan mal veya hizmet için ödediği KDV tutarına indirilecek KDV denir.

Her Ay Verilmesi Zorunlu: KDV Beyannamesi

KDV beyannamesi, 1984 yılında çıkan 3065 sayılı yasa gereğince vergi mükellefi olan işletmelerin her ayın 24. günü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine verdikleri beyannamedir. Bu beyannamede, biten ayda hesaplanan KDV matrahı, indirilecek KDV, hesaplanan ve ödenmesi gereken KDV hesaplanarak beyan verilerek ödeme yapılır.

KDV Ödemelerinde Son Gün Ne Zaman?

KDV ödemeleri, beyanname verilen ay içerisindeki 26. günün mesai bitimine kadar ödenmesi gerekiyor. Malın veya hizmetin alıcıları, vergi ödemeleri hizmet alımı sırasında yaptıkları için herhangi bir ekstra vergi ödemesi yapılmamaktadır.

KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?

Devlet tarafından %1, %8 ve %18 olmak üzere farklı oranlarda vergi uygulanmaktadır. Alınan mal ya da hizmetin KDV hesaplama işlemi ise iki ayrı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki KDV'nin ürün fiyatına dahil olduğu KDV dahil hesaplama yöntemi,ikincisi KDV'nin ürün fiyatına dahil olmadığı KDV hariç hesaplama işlemidir.

KDV Hariç Hesaplama Nasıl Yapılır?

KDV dahil tutardan KDV hariç tutar hesaplama işleminde mal ya da hizmetin bedeli KDV oranı ile çarpılır. Örnek vermek gerekirse, 1000 TL'lik bir ürüne %8 vergi uygulandığını var sayarsak, bu ürünün KDV'si 1.000 x 0.08 = 80 TL olacaktır.

KDV Dahil Hesaplama Nasıl Yapılır?

KDV hariç tutardan KDV dahil tutar hesaplama işleminde mal ya da hizmetin bedeli üzerinden KDV hesaplanarak, hizmetin bedeliyle toplanır. Örneğin; 1000 TL'lik bir ürüne %8 vergi uygulanıyorsa, bu ürünün KDV'si 80 TL olarak çıkar. Bu durumda ürünün KDV dahil fiyatı 1080 TL olacaktır.

Yorum Yapın

user