Karenin Çevresini ve Alanını Hesaplama

Karenin çevresini ve alanını hesaplamak için hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Kare Çevre ve Alan Hesaplama Aracı

Kare Nedir?

Kare (eski ismiyle murabba), bütün kenarları ve iç açıları 90 derece olan eşkenar dörtgendir.

Özellikleri

  • Bütün kenar uzunlukları eşittir.
  • Bütün iç açıları 90 derecedir.
  • İki köşegeni aynı zamanda açıortaydır ve uzunlukları eşittir. Köşegenlerin kesişim noktası ağırlık merkezidir.
  • Köşegenleri birbirini dik ortalar.
  • Köşegenlerin kesin noktası 90 derecedir.

Karenin Çevresi Nasıl Hesaplanır?

Kare çevre formulü: 4a

Karenin bütün kenarları eşit olduğundan bir kenar uzunluğunun 4 ile çarpılmasıyla çevresi hesaplanır. Kenar uzunluğu "a birim" olan karenin çevresi 4a birim'dir.

Karenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Kare alan formülü: a2

Karenin alanı kenar uzunluğunun karesini alarak bulunur. Örneğin kenar uzunluğu "a birim" olan bir karenin alanı a2'dir.

Yorum Yapın

user