Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir Vergisi hesaplama için gerekli verileri hesaplama aracına girerek "Hesapla" butonuna basınız.

Gelir Vergisi Hesaplama Aracı

Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir vergisi, vergi mükelleflerinin bir yıl içerisinde elde ettiği kazanç toplamları ve iratlar üzerinden alınan vergi modelidir. İrat, TDK'ya göre kazanç getiren mülk anlamına gelmektedir.

Gelir Vergisi Kalemleri Nelerdir?

Gelir vergisi kanunu ile vergiye tabi gelirler belirlenmiştir. Kanuna göre vergiye tabi olan kazanç ve iratlar aşağıda yer almaktadır.

  • Ticari ve zirai kazançlar
  • Ücretler
  • Serbest meslek kazançları
  • Menkul ve gayrimenkul iratları

Kimler Gelir Vergisi Öderler?

Aşağıdaki kişiler gelir vergisi mükellefi olarak vergi öderler.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,
  • Bir yıl içerisinde Türkiye'de sürekli olarak en az 6 ay oturanlar,
  • Merkezi Türkiye sınırları içerisinde yer alan fakat Türkiye'deki merkeze bağlı olarak yurt dışında çalışanlar da vergi mükellefidir.

Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Gelir vergisi beyannamesi yıl içerisinde elde edilen kazancı gösteren, hangi orandan gelir vergisi ödemesi yapılacağının belirlenmesi için verilen beyandır.Gelir vergisi beyannamesi her yılın Mart başı ile 25. günü akşamına kadar verilir. Eğer verilen beyan sadece ticari kazançları içeriyorsa Şubat ayının başından 25. günün akşamına kadar verilmelidir.

Gelir Vergisi Ödemesi Ne zaman Yapılır?

Gelir vergisi iki taksitle ödenebilir. Sadece ticari kazançların vergisi ödenecekse ilk taksit Şubat ayının sonuna kadar, ikinci taksit ise Haziran ayı sonuna kadar ödenmelidir. Ticari kazançla birlikte başka kazançların da vergisi ödeniyorsa ilk taksiti Mart ayının sonuna kadar, ikinci taksit ise Temmuz ayının sonuna kadar ödenmelidir.

2019 Yılı Gelir Vergisi Oranları Nelerdir?

Gelir vergisi dilimleri her yıl devlet tarafından belirlenen oranlarla artış göstermektedir. 2019 yılı gelir vergisi dilimleri ve oranları tablosu aşağıdaki şekildedir.

Tutar Vergi Oranı
18.000 TL'ye kadar 15%
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası 20%
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası 27%
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası 35%

Gelir Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

"Gelir vergisi ne kadar?" sorusunun cevabı için, yıl içerisinde kazanılan toplam kazanç ile o miktara karşılık gelen vergi oranı çarpılır. Örneğin; yıllık kazancı 17.000 TL olan bir kişinin 2019 yılı için vergi oranı yukarıdaki tabloya göre %15'tir. Buna göre vergi mükellefi 17.000 x %15 = 2.550 TL vergi ödemelidir.

2019 yılı gelir vergisi dilimlerine göre eğer kişinin kazancı 18.000 TL'nin üzerinde ise hesaplamada farklılıklar oluyor. Kazanç 18.000 TL'nin üzerinde olduğunda bu mükellefin vergi hesaplaması için iki ayrı işlem yapılıyor.

Örneğin; 25.000 TL kazancı olan bir mükellefin kazancının 18.000 TL'si %15'ten hesaplanır. Kalan 7 Bin tl lik kısmı ise bir sonraki dilim olan %20 oranından hesaplanacaktır.

Bu örneğe göre; 18.000 x %15= 2700 TL, 7.000 x %20 = 1400 TL olmak üzere iki ayrı dilimden sonuca ulaşırız. Mükellefin toplam ödemesi gereken vergi ise; 2700 + 1400= 4100 TL olacaktır.

Yorum Yapın

user